Project

Transcriptionele regulatie van het PEAPOD-repressor complex tijdens Arabidopsis bladontwikkeling

Code
3G038719
Looptijd
01-01-2019 → 31-12-2022
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Plant genetics
Trefwoorden
Arabidopsis
 
Projectomschrijving

Plantengroei wordt strak gereguleerd door verschillende eiwitten, waaronder die van de PEAPOD / KINASEVERSCHUIFBAARHEID DOMEIN INTERACTIEF (PPD / KIX) complex, dat de seedpod-ontwikkeling regelt en de grootte en vorm van bladeren, de energieproducerende fabrieken van de planten. Planten waarin het expressie van het complex is afgeschafte propellervormige rozetten en vergroot koepelvormig
verlaat. De betrokkenheid van het PPD / KIX-complex in verschillende ontwikkelingsprocessen wijst erop de expressie van de complexe leden moet strak worden gereguleerd tijdens de bladontwikkeling in a
tijd en plaats specifieke manier. Ondanks de uitgebreide kennis van de manier van handelen hiervan complex, het is niet bekend hoe het transcriptioneel wordt gereguleerd in relatie tot bladgroei. Het voorgestelde
project heeft als doel het stroomopwaarts regelgevingsnetwerk te ontrafelen, uitgaande van de uitdrukking van de kernlid van het complex, PPD2, wordt bestuurd. Gebruik maken van een arsenaal of computationeel en experimentele technieken, zullen we de elementen in de PPD2-sequentie identificeren (promotor / introns) essentieel voor genexpressie, met name in het blad, en de eiwitten die ze binden. Dit zal
een beter begrip geven van hoe het PPD-complex wordt gereguleerd op transcriptieniveau en sta ons toe nieuwe genen te ontdekken met een sleutelrol in plantengroei, met focus op bladgrootte en vorm
controle. Omdat deze kennis kan worden gebruikt om biomassa en voedselproductie op aarde te optimaliseren, dit onderzoek is of interessant voor zowel wetenschappelijk als niet-wetenschappelijk publiek.