Project

Opwaarderen van restwarmte naar proceswarmte voor veschillende industrieën