Project

Ontrafelen van aminosuikerfosfaat stressregulatie en reactiemechanismen in Escherichia coli om de ontwikkeling van microbiële processen voor de synthese van aminosuikerhoudende verbindingen mogelijk te maken

Looptijd
01-10-2019 → 01-11-2019
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Synthetic biology
  • Engineering and technology
    • Industrial microbiology
Trefwoorden
Industriële biotechnologie Synthetische biologie Suikerfosfaat stress Escherichia coli
 
Projectomschrijving

In dit doctoraatsvoorstel wordt de hexosaminebiosynthesepathway verder onderzocht. Aangezien er weinig bekend is over de regulatie- en reactiemechanismen op de stress veroorzaakt door aminosuiker-fosfaten, zullen zowel Synthetische Biologie als Systeembiologie benaderingen gebruikt
worden om deze mechanismen te ontrafelen. Door manieren te vinden die deze stress reduceren, kunnen verbeterde MCF's voor de productie van chitooligosacchariden ontworpen worden.