Project

Microbiële chip om cellen te vangen, analyseren en de sturen (MICCAS)