Project

“Hét tropisch regenwoud” bestaat niet: heterogeniteit in tropische bossen integreren in een globaal vegetatie model

Code
3G018319
Looptijd
01-01-2019 → 31-12-2022
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Community ecology
    • Ecophysiology and ecomorphology
    • Global ecology
    • Terrestrial ecology
Trefwoorden
vegetatie model
 
Projectomschrijving

Tropische bossen zijn een essentieel onderdeel van het aardingssysteem en spelen een cruciale rol voor het land
oppervlakterugmeldingen aan de klimaatverandering. Onzekerheid in de omvang van de rol van deze bossen
de wereldwijde koolstofcyclus wordt aangedreven door de hoge ruimtelijke heterogeniteit van tropische bossen, met variërende
koolstofdynamiek, bosstructuur en soortensamenstelling. Binnen dit project veronderstellen we dat
door deze ruimtelijke heterogeniteit van tropische bossen niet te vatten in dynamische, mondiale vegetatie
modellen, modelprojecties op pantropische koolstofdynamica zullen onbetrouwbaar blijven.
Daarom willen we een betere modelstructuur en parametrisatie voor tropische bossen introduceren
het vegetatiemodel ED (Ecosystem Demography-model). Concreet zullen we innovatief introduceren
continent-specifieke tropische bos plant functionele type (PFT) parametriseringen gebruikmakend van recent
datasets over plantkarakteristieken, bosstructuur en allometrie. Bovendien, voor verschillende processen en installaties
eigenschappen (inclusief toewijzing, biomassa-verblijftijd, bladstofstoichiometrie) die we zullen introduceren
afhankelijkheid van milieuomstandigheden. Verder grote verschillen in seizoensgebonden neerslag
over de continenten heen wordt seizoensgebondenheid in de netto primaire productiviteit bereikt, en er zal worden onderzocht of dit het geval is
seizoensgebondenheid wordt betrouwbaar vastgelegd door het model. Door tropische heterogeniteit hierin op te nemen
verschillende niveaus, proberen we simulaties van biomassavoorraden en koolstof van pantropische bossen te verbeteren
dynamiek.