Project

De complexe dynamiek tussen dwang en keuze: De ervaringen van terugkeerders en de percepties van de gemeenschap in processen van terugkeer migratie

Looptijd
01-01-2019 → 31-12-2021
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Social psychology
Trefwoorden
migratie
 
Projectomschrijving

Zowel binnen algemene afspraken als wetenschappelijke studies over migratie, is er vaak een sterk onderscheid
gemaakt tussen 'gedwongen migranten' en 'vrijwillige migranten' om de impact van migratie te begrijpen
degenen die bewegen. Tegelijkertijd groeit de erkenning die de meeste migranten ervaren
elementen van geweld én keuze in hun migratiebeslissingsproces. Deze studie heeft tot doel het verbeteren van de
begrip van de rol van geweld en keuze in migratieprocessen. Dit wordt gedaan door het bestuderen van de
terugkeergebied, waarbij geweld en keuze meestal worden gezien als elkaar uitsluitende categorieën per beleid
makers en onderzoekers, en er is heel weinig inzicht in hoe complexe ervaringen van kracht en keuze
invloed hebben op de situatie na terugkeer van terugkeerders. Bovendien stellen we dat ook de leden van de
gemeenschap waar migranten terugkeren om bepaalde percepties te hebben over het gedwongen / vrijwillige karakter van
de terugkeer van migranten, die hun houding tegenover terugkeerders en de steun die ze zijn, kunnen beïnvloeden
bereid zijn om de situatie na terugkeer van terugkeerders te geven, en bijgevolg ook. Daarom, door middel van (1)
kwalitatieve interviews met verschillende groepen repatrianten op verschillende momenten van terugkeer
proces van België naar Oekraïne en (2) focusgroepdiscussie en vragenlijsten met de gemeenschap
leden, deze studie zal onthullen hoe ervaringen, percepties en beleidslabels van kracht en keuze
invloed hebben op de materiële situatie van de terugkeerders en algeheel welzijn na terugkeer.