Project

Monitoring van de effecten van de windmolenparken op zee op het endobenthos van zachte substraten.

Looptijd
01-04-2008 → 31-12-2016
Financiering
Federale middelen: divers
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Geology
    • Aquatic sciences, challenges and pollution
Trefwoorden
endobenthos van zachte substraten
 
Projectomschrijving

Het bepalen van de jaar-1 toestand van de macrobenthische endofauna (macrobenthos) op de thorntonbank en de eventuele effecten van de bouw en exploitatie van de eerste windturbines te identificeren;
- de baseline toestand van de macrobenthos in het concessiegebied van Belwind, met name de Bligh Bank, te onderzoeken als basis voor de effectenbeoordeling van de constructie- en exploitatiefase van het windmolenpark (inclusief de effecten veroorzaakt door de sluiting van het gebied voor boomkorvisserij en zandwinning) en het indentificeren van een geschikt referentiegebied;
- het complexe functioneel-ecologische luik van de benthische macro-invertebraten en demersale vissen te omvatten door de resultaten van deze studie te integreren met de synchrone studies over benthische epi- en demersale visfauna.