Project

Kustverdedigingssystemen gebaseerd op ‘Building with Nature’ principes: interdisciplinair project over kustwaterbouw, ecologie en mariene biologie