Project

Kustverdedigingssystemen gebaseerd op ‘Building with Nature’ principes: interdisciplinair project over kustwaterbouw, ecologie en mariene biologie

Code
01D14519
Looptijd
01-10-2019 → 31-10-2020
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Hydraulic structures
    • Coastal and estuarine hydraulics
    • Fluid mechanics and fluid dynamics
Trefwoorden
“Building-with-Nature” kustverdedigingssystemen golf-stroming-zeegras interactie golfhoogte en stromingssnelheid demping door vegetatie golfdemping mariene ecologie
 
Projectomschrijving

Ecosystemen met schorren of zeegrassen hebben een hoge ecologische en economische waarde en spelen tegelijk een belangrijke rol bij de energiedissipatie van golven en stromingen. In dit onderzoek ontwikkelen wij een 3D numeriek en theoretisch model dat gevalideerd wordt a.d.h.v. experimenten in de nieuwe state-of-the-art golf-stromingstank en zeewater golf-stromingsgoot, in GreenBridge, om nieuwe inzichten in de golf-stroming-vegetatie interacties te bekomen.