Project

Sociaal kapitaal en risicogedragingen: het ontwarren van de relaties tussen de online en offline wereld.

Looptijd
01-01-2019 → Lopend
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Causes and prevention of crime
    • Safety, prevention and police
Trefwoorden
sociaal kapitaal criminaliteit sociale cohesie offline online risicogedragingen
 
Projectomschrijving

Tegenwoordig is sociaal kapitaal niet beperkt tot face-to-face contacten (offline sociaal kapitaal), maar omvat het ook
sociale netwerken op internet (online sociaal kapitaal). Het huidige project richt zich op de
verband tussen online / offline sociaal kapitaal en online / offline risicogedrag, beide op het
individueel en buurtniveau. Er zijn vijf soorten risicogedrag te onderscheiden, die beide kunnen voorkomen
offline en offline: (1) seksuele risico's; (2) gezondheidsrisico's; (3) contactgerelateerde risico's; (4) economisch gerelateerd
risico's; en (5) privacygerelateerde risico's. Voor de laatste drie soorten risico's richten we ons ook op slachtofferschap
als perpetration.
Verrassend genoeg is er nog geen aandacht besteed aan de wederzijdse beïnvloeding van online / offline sociaal kapitaal
over online / offline risicogedrag. Op dit moment is het onduidelijk welk type risicogedrag van invloed is op de
andere en welke aspecten van sociaal kapitaal (individu / gemeenschap, online / offline, binding / overbrugging,
enz.) zijn gekoppeld aan online / offline risicogedrag. Daarom longitudinale representatieve gegevens over
sociaal-economische kenmerken, sociaal kapitaal en risicogedrag zullen in 2000 worden verzameld
inwoners van 50 wijken in Gent, België.