Project

Verschillen in diergevoeligheid voor subacute pensverzuring (SARA) in relatie tot voederopnamegedrag bij melkvee

Code
01D13119
Looptijd
01-10-2019 → 15-08-2023
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Animal health engineering
Trefwoorden
SARA diergevoeligheid voederopnamegedrag melkvetzuren biomerkers
 
Projectomschrijving

Subacute pensverzuring (SARA) is een metabole stoornis, gekenmerkt door een afname van de pens-pH, maar zonder duidelijke klinische symptomen. Er bestaan belangrijke dierverschillen in gevoeligheid. De hypothese stelt dat verschillen in voederopnamegedrag aan de grondslag liggen van deze variabiliteit. Op basis van melkmetabolieten en sensordata wil deze studie praktijktools ontwikkelen om SARA-gevoelige dieren te identificeren en precisiemanagementstrategieën te ontwikkelen.