Project

Verkenning van een mRNA gebaseerd nanovaccin en immunopeptidomics voor de ontwikkeling van efficiëntere tuberculose vaccins.

Code
1S40923N
Looptijd
01-11-2022 → 31-10-2024
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Proteomics
 • Medical and health sciences
  • Applied immunology
  • Vaccinology
  • Bacteriology
  • Biopharmaceutics
Trefwoorden
immunopeptidomics
 
Projectomschrijving

De wereld gezondheidsorganisatie beschouwt de ontwikkeling en toepassing van effectieve TB vaccins een top prioriteit doordat vaccines herkend worden als een efficiënte manier om antibiotica resistentie tegen te gaan. Recentelijk ontwikkelden we Galsomes, mRNa bevattende nanovaccins die een brede immuunrespons kunnen opwekken. Na injectie in de spier worden deze nanovaccins specifiek opgenomen door immuuncellen, waardoor ze tegelijk de genetische code (mRNA) voor antigenen en glycolipiden afleveren. Galsomes Bijgevolg zorgen ze dat een brede diversiteit aan immuuncellen zowel innate (iNKT, NK cellen), als adaptief (humoraal en cellulair), geactiveerd wordt. Het doel van dit project is om het potentieel van Galsomes te onderzoeken voor intracellulaire bacteriële infecties, in het bijzonder tuberculosis (TB). Allereerst willen we extra het mRNA construct verder optimaliseren zodat dat we verhoogde cellulaire immuniteit verkrijgen. Daarnaast willen we de opgewekte immuniteit bestuderen door gebruik te maken van combinaties van gekende en goed gekarakteriseerde TB gerelateerde antigenen. Verder zullen we gebruik maken van een recent geïmplementeerd immunopeptidomics protocol dat ons zal toelaten om nieuwe immunodominante epitopen te detecteren. Tenslotte willen we profylactische vaccinatiestudies uitvoeren met de meest optimale Galsome formulaties in een relevant muismodel van actief TB.