Project

Aziridine-gebaseerde CO2-fixatie – een nieuwe benadering voor de synthese van gefluoreerde oxazolidinonen

Looptijd
01-10-2019 → 01-11-2019
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Organic chemical synthesis
    • Catalysis
Trefwoorden
CO2 aziridinen oxazolidinonen fluor
 
Projectomschrijving

Tijdens de afgelopen 800.000 jaar was de concentratie aan het broeikasgas CO2 nooit zo hoog als
nu. Onderzoek naar de omzetting van CO2 tot waardevolle chemische bouwstenen verdient dus de
hoogste prioriteit. Voorliggend project zal de aanwending van gefluoreerde aziridinen evalueren voor
de omzetting tot gefluoreerde cyclische carbamaten – als nieuwe stikstofhoudende bouwstenen voor
uiteenlopende toepassingen (antibiotica,…) – door fixatie van CO2.