Project

Onderzoeksovereenkomst VIII/BIV/DADEROV

Code
150C9108
Looptijd
01-11-2008 → 31-10-2009
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Criminology
Trefwoorden
geweldsincident
 
Projectomschrijving

Door onderzoek te verrichten naar daders van agressie op het openbaar vervoer beoogt het onderzoek inzicht te verwerven in de oorzakelijke keten die leidt tot het ontstaan van geweldsincidenten op het openbaar vervoer zodat een structurele aanpak van agressie op het openbaar vervoer kan worden ontwikkeld.
Het onderzoek beoogt de motivationele en remmende factoren te identificeren die een rol spelen in het tot stand komen en de verdere ontwikkeling van een geweldsincident enerzijds en de de-escalatie en het beheersen van het conflict anderzijds. Hierbij wordt aandacht geschonken aan de distale en proximale oorzaken voor agressie.