Project

Decentralisering en conflictresolutie: een analyse van de Belgische case

Looptijd
01-10-2019 → 01-11-2019
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Federalism
    • Belgian politics
    • Party politics
Trefwoorden
België Conflictresolutie Decentralisering Devolutie Etnische groepen Federalisme Regeringscrises Onderhandelingen Partijposities
 
Projectomschrijving

Zorgt decentralisering voor de pacificatie of escalatie van conflicten tussen etnische groepen? Deze studie rond een kritische case (België) onderzoekt middels tijdreeksanalyses de impact van decentralisering op (1) de inhoudelijke verdeeldheid tussen Vlaamse en Franstalige elites (1978- 2019), en (2) hun onderhandelings- en conflict-oplossende capaciteit (1945-2019). Ook wordt
nagegaan of deze eventuele impact zich na de mijlpaal van 1995 versterkt doorzette.