Project

IVESS: intelligente woordenschat- en voorbeeldselectie voor woordenschatverwerving in het Spaans

Acroniem
IVESS
Code
01D05419
Looptijd
01-10-2019 → 31-10-2020
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Linguistics not elsewhere classified
  • Natural sciences
    • Artificial intelligence not elsewhere classified
  • Social sciences
    • Education curriculum not elsewhere classified
Trefwoorden
Intelligent Computer-Assisted Language Learning (ICALL) Natural Language Processing (NLP) corpuslinguïstiek computationele linguïstiek Spaans als vreemde taal woordenschatverwerving woordenschatselectie voorbeeldextractie tweedetaalverwerving
 
Projectomschrijving

Door fundamenteel onderzoek te voeren naar ICALL-gerelateerde NLP-technieken en de
toepassing ervan op het Spaans wil dit project ICALL-gestuurde woordenschatverwerving mee
helpen structureren en vormgeven. Daarnaast zal het project ook waardevolle inzichten opleveren
rond de mogelijke toepassing van ICALL-gestuurde woordenschatverwerving in een didactische
context, dit door de houding van leerkrachten en taalleerders tegenover datagestuurd leren te
analyseren.