Project

Theoretische en experimentele studie van vloeibaar-kristalcellen met micrometer-schaal variaties voor applicaties met diffractieve optica