Project

MoCCHa-CT: Model-gekoppelde 4D-μCT voorgeavanceerde materiaal karakterisatie