Project

Neurale netwerken in zintuiglijke waarneming

Looptijd
01-01-2021 → Lopend
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Neurophysiology
Trefwoorden
neurofysiologie biofysica
 
Projectomschrijving

Het somatosensorische systeem bestaat uit een netwerk van sensorische neuronen die informatie over de directe omgevingvan het lichaam, zowel intern als extern, detecteren en verzenden naar de hersenen. Het somatosensorische systeem heeft, door pijn of jeuk te veroorzaken, ook een belangrijke alarmfunctie die ons waarschuwt voor mogelijk schadelijke prikkels. Een breed scala aan menselijke aandoeningen waaronder chronische jeuk en pijn, prikkelbare darmsyndroom en een overactieve blaas, houdt rechtstreeks verband met een abnormale activiteit van somatosensorische neuronen, en patiënten die aan deze aandoeningen lijden zijn vaak immuun voor bestaande therapieën. Er is daarom nood aan nieuwe behandelingen, hetgeen een beter begrip vereist van de basismechanismen van somatosensatie. In de afgelopen decennia is er grote vooruitgang geboekt met betrekking tot het repertoire van ionkanaalsubtypen die betrokken zijn bij de transductie van sensorische stimuli. Van bijzonder belang was de ontdekking van de familie van TRP kanalen als moleculaire sensoren voor thermische stimuli en chemische irriterende stoffen, en van specifieke Nav kanalen als signaaltransducers in somatosensorische neuronen. Ondanks deze kennis is een kritisch aspect onderbelicht gebleven, namelijk hun subcellulaire lokalisatie en daaraan gekoppelde betrokkenheid bij de voortplanting van elektrische signalen. De exacte lockatie van een specifiek ionenkanaal binnen een cel zal de invloed van hun functie op sensorische signalering dicteren. Daarom kunnen veranderingen in kanaaldistributie of lokale activiteit aan de basis liggen van verschillende sensorische stoornissen. Hier presenteren we een complementair netwerk van onderzoekers die baanbrekende bijdragen leverden door de rol van TRP- en Nav-kanalen in somatosensorische stimulusdetectie te identificeren. Door ons aan te sluiten bij dit netwerk, verwachten we vooruitgang te boeken bij het begrijpen hoe de precieze lokalisatie en gecoördineerde activiteit van ionkanalen in sensorische zenuwuiteinden stimulusdetectie en -transductie dicteren, en hoe veranderde lokalisatie bijdraagt aan sensorische disfunctie.