Project

Een grating interferometrie uitbreiding voor hoge-resolutie X-stralen fasecontrast en dark-field beeldvorming aan UGCT

Code
01B06218
Looptijd
01-06-2018 → 30-05-2021
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Image processing
    • Classical and physical optics
    • Applied and interdisciplinary physics
  • Engineering and technology
    • Signal processing
Trefwoorden
X-stralen fasecontrast beeldvorming tomografie
 
Projectomschrijving

Om het potentieel van de infrastructuur van het Centrum voor X-stralentomografie (UGCT) te vergroten wordt een uitbreidingsset voor grating interferometrie aangevraagd. Met deze uitrusting wordt multi-modale X-stralenbeeldvorming mogelijk, waardoor een hoger contrast in laag-attenuerende objecten kan behaald worden en informatie kan bekomen worden over structuren die veel kleiner zijn dan de conventioneel haalbare resolutie.