Project

Ligninemodificatie ter verbetering van de verwerkbaarheid van houtige plantenbiomassa

Code
1SC6623N
Looptijd
01-11-2022 → 31-10-2024
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Plant biochemistry
  • Plant cell and molecular biology
  • Plant genetics
  • Metabolomics
 • Agricultural and food sciences
  • Biotechnology for agricultural, forestry, fisheries and allied sciences not elsewhere classified
Trefwoorden
Populier
 
Projectomschrijving

Houtige biomassa heeft een groot potentieel als hernieuwbare grondstof voor de productie van biobrandstoffen, -chemicaliën en materialen. De huidige houtige grondstoffen zijn echter moeilijk te verwerken, voornamelijk door de aanwezigheid van lignine. Om dit probleem te verhelpen, zouden biomassagewassen kunnen aangepast worden zodat ze minder lignine aanmaken. Twee elementen zijn essentieel voor een succesvolle lignine-engineeringstrategie: i) een grondige kennis van de genen betrokken bij de biosynthese van lignine, waardoor het afstellen van de biosynthese mogelijk wordt en ii) het vermijden van verminderde biomassa-opbrengst, wat vaak voorkomt bij planten met een verlaagd ligninegehalte. In dit project gaan we op deze twee essentiële elementen werken. De eerste doelstelling van dit project is om meer kennis op te doen over ligninebiosynthese door het onderzoeken van de biochemische rol van ALCOHOL DEHYDROGENASE 3 (ADH3) in Arabidopsis en populier. Co-expressie analyse suggereert namelijk sterk dat ADH3 betrokken is in lignificatie. De tweede doelstelling van dit project is om de verlaagde biomassa-opbrengst van planten met verminderde ligninehoeveelheid tegen te gaan. Daartoe zal een suppressie screen uitgevoerd worden op Arabidopsis mutanten in CINNAMOYL-CoA REDUCTASE 1 (CCR1) die een groeiachterstand vertonen. Om het valorisatiepotentieel van deze bevindingen in Arabidopsis te verkennen, zal onderzocht worden of dit vertaald kan worden naar een biomassagewas, populier.