Project

"PiTRAQ" als model voor de ontwikkeling van een nieuwe MS-gebaseerde techniek ter opheldering van posttranslationele modificaties