Project

Het verwerken van symbolische getallen in het menselijk brein

Looptijd
01-10-2010 → 31-10-2011
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Animal experimental and comparative psychology
    • Applied psychology
    • Human experimental psychology
Trefwoorden
rekenen numerieke cognitie fMRI EEG symbolische getalverwerking
 
Projectomschrijving

Het beheersen van een symbolisch getalysteem is onontbeerlijk bij het oplossen van rekenproblemen. In dit project ontwerpen we eerst een model dat beschrijft hoe het brein symbolische getalinformatie verwerkt. Daarna gaan we de validiteit van dit model na wanneer participanten rekentaken uitvoeren. Ten slotte zullen we de eigenschappen van het model onderzoeken bij het typisch versus atypisch verwerken van rekenproblemen.