Project

Vlaams onderzoeksproject Gen4Wave

Code
174L09114
Looptijd
01-05-2014 → 31-12-2024
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Promotor
Onderzoeksdisciplines
 • Engineering and technology
  • Construction engineering
  • Earthquake engineering
  • Geotechnical and environmental engineering
  • Water engineering
  • Wind engineering
Trefwoorden
Gen4Wave
 
Projectomschrijving

Gen4Wave een actieprogramma verband te zwaaien en getijdenenergie. Het plan is ontwikkeld door de Universiteit Gent op verzoek van Generaties, een werkgroep positionering Vlaanderen op het gebied van de productie van duurzame energie. Gen4Wave wil ervoor zorgen dat Vlaamse bedrijven zich kunnen positioneren binnen de waardeketen van golf- en getijdenenergie. Er is nog heel wat mogelijkheden om te werken in deze waardeketen gezien het feit dat de markt nog niet is geconsolideerd. Gen4WaveThe partnerschap bestaat uit grote spelers, zowel uit de academische wereld, het bedrijfsleven en de overheid. Het plan bestaat uit drie pijlers. Gen4Wave Coastal and Ocean Basin (COB) Gen4Wave Energy Platform Gen4Wave R & D Projecten