Project

Stedelijke marktgebouwen en hun rol in het economisch leven in Hellenistisch en Romeins Klein-Azië

Acroniem
G018417N
Looptijd
01-01-2017 → 31-12-2020
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • History
Trefwoorden
Klein-Azië
 
Projectomschrijving

  Gebouwen markt, dat wil zeggen, één, twee of drie verdiepingen colonnaded portieken met aangebouwde bijgebouwen, meestal met meerdere workshops, opslagruimten en andere voorzieningen en gelegen op of in de buurt van de stad ’ centrale marktplein (agora) zijn een typisch kenmerk van de Griekse steden in de Hellenistische en Romeinse Asia Minor. Verrassend genoeg, ondanks hun relatief overvloedig attest (inclusief een recente vondst in Sagalassos in Pisidië) en duidelijke commerciële focus (ook blijkt uit schriftelijke bronnen waarin ze worden genoemd), deze gebouwen zijn meestal onderzocht op hun architectonische kenmerken alleen. Met dit project willen we de eerste systematische studie van de economische rol en de functie van het gebouw markt (zowel hun fysieke aspecten en de institutionele context waarvan zij deel uitmaakten) in de steden van de Hellenistische en Romeinse Klein-Azië, op basis van een geïntegreerde en theoretisch geïnformeerd analyse van de beschikbare archeologische en schriftelijk bewijs. Dit onderzoek van Market Gebouwen zal ook een aanzienlijke bijdrage leveren aan het debat over de oude, in het bijzonder de Romeinse, de economie, die de afgelopen decennia veel gekenmerkt teveel door op hoog niveau abstract modellering en lukraak gebruik van archeologische gegevens, zonder veel aandacht voor de de gemeentelijke socio-politieke context van de oudste economische activiteit. Met dit project hopen we een bijdrage te leveren aan de heroriëntering van wetenschappelijke aandacht om alleen deze (complexe) lokale context.