Project

Pilootproject webcamtolken in het Fedasil opvangnetwerk: jaar 2

Code
175L0122
Looptijd
01-01-2022 → 31-12-2022
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Discourse analysis
    • Sociolinguistics
    • Translation and interpretation sciences
  • Social sciences
    • Migration
Trefwoorden
webcamtolken asielopvang
 
Projectomschrijving

In de huidige COVID-19-crisis wordt de vraag naar afstandstolken in de opvangstructuur bijzonder acuut.  Om in te spelen op deze vraag analyseert dit actie-onderzoeksproject de institutionele en organisatorische uitdagingen van het afstandstolken, en dan meer bepaald het webcamtolken, in het opvangnetwerk. Op basis van een grondige contextanalyse zal een pilootproject worden uitgevoerd in een selectie van opvangcentra, met het oog op het ontwikkelen en testen van een innovatieve methode voor webcamtolken in de opvang. De implementatie van dit pilootproject gaat gepaard met de uitwerking van een (online) trainingsmodule en draaiboek webcamtolken voor dienstverleners in het opvangnetwerk.