Project

MYTOX - Mycotoxins and Toxigenic Mould

Looptijd
01-01-2015 → 31-05-2017
Financiering
UGent-middelen
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Biomarker discovery and evaluation
  • Drug discovery and development
  • Medicinal products
  • Pharmaceutics
  • Pharmacognosy and phytochemistry
  • Pharmacology
  • Pharmacotherapy
  • Toxicology and toxinology
  • Other pharmaceutical sciences
Trefwoorden
Mycotoxines
 
Projectomschrijving

Onderzoekslijn 1: toxigenic moulds

De studie van toxigene schimmels wordt onderverdeeld in enerzijds veldschimmels (bv. Fusarium spp. en

Altemaria spp.) en bewaarschimmels (Penicil/ium spp. en Aspergillus spp.). Deze onderzoekslijn omvat

volgende thema's: 1) impact van het agro-ecosysteem en de hiermee gerelateerde landbouwpraktijken op het

voorkomen van toxigene schimmels, 2) fysiologisch belang van toxineproductie voor de schimmel, 3) diversiteit

van toxigene schimmels in verschillende gewassen en matrices, 4) opvolgen van nieuwe, opkomende toxigene

schimmels in land- en tuinbouwgewassen. De expertise van Joos Latre (FNT) binnen deze onderzoekslijnen zal

een meerwaarde vormen bij de uitbouw van dit onderzoeksplatform.

Onderzoekslijn 2: mycotoxins

Deze onderzoekslijn omvat de studie naar het voorkomen van mycotoxinen in graangebaseerde voeding en

voeder met behulp van verschillende analytische technieken, van screening (biosensoren, quantum dots),

confirmatie (UPC2 , LC-MS/MS) tot innovatie methodieken (MIPs), alsook wordt het untargeted screenen bij de

expertise vermeld (metabolomics met behulp van HRMS).

Onderzoekslijn 3: mycotoxins and animal health

De studie naar het voorkomen van mycotoxinen en de effecten ervan op de gezondheid van (nuts)dieren

omvat alle onderzoek naar 1) de toxiciteit, 2) toxicokinetiek (incl. diermodellen voor de mens), 3) residuen in

weefsels in relatie tot de volksgezondheid, 4) interactie met de pathogenese van infectieziekten, 5) interactie

met de dispositie en kinetiek van geneesmiddelen en 6) evaluatie van de veiligheid en efficaciteit van

mycotoxinebinders en detoxifiers. De domeinen 2) en 4) vertonen een sterke verwevenheid met de expertise

van Frank Pasmans en An Martel (UGent); daarom warden deze onderzoekers nieuw opgenomen in het

onderzoeksplatform.