Project

Geïntegreerd Onkruid Management (GOM) in de fruitteelt: van zwartstrook naar verantwoord groene strook

Code
179X7822
Looptijd
01-03-2022 → 28-02-2026
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Ecophysiology and ecomorphology
Trefwoorden
onkruid management
 
Projectomschrijving

De globale doelstelling van dit project is het creëren van een werkbaar en duurzaam kader voor Geïntegreerd Onkruid Management (GOM) in de fruitteelt door regelmatig de noodzaak van onkruidbestrijding te evalueren en het verstandig combineren van chemische en/of niet-chemische onkruidbestrijdingsmethoden. Een dergelijk GOM moet een economisch, technisch, ecologisch en
sociaal duurzame aanpak van onkruid in de fruitteelt toelaten. De impact op vruchtopbrengst- en kwaliteit, boomontwikkeling en neveneffecten op bodem, microklimaat, ziekten en plagen is cruciaal.