Project

Het ontwikkelen van anorganische geochemische proxies voor nauwkeurige paleohydrologische reconstructies aan de hand van fjordsedimenten