Project

Ontwikkeling van ontwerpcriteria voor dynamisch stabiele erosiebescherming rond monopile funderingen onder gecombineerde golf-stromingsbelasting, rekening houdend met schaaleffecten