Project

Ontwikkeling van ontwerpcriteria voor dynamisch stabiele erosiebescherming rond monopile funderingen onder gecombineerde golf-stromingsbelasting, rekening houdend met schaaleffecten

Code
01J12415
Looptijd
01-09-2015 → 30-06-2021
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Onderzoeksdisciplines
 • Engineering and technology
  • Construction engineering
  • Earthquake engineering
  • Geotechnical and environmental engineering
  • Water engineering
  • Wind engineering
Trefwoorden
erosiebescherming golf-stroming-structuur interactie offshore windmolenpark schaaleffecten
 
Projectomschrijving

Dit project beoogt inzicht te verschaffen in het gedrag van dynamisch stabiele erosiebescherming rond offshore windmolen paalfunderingen. Gedurende dit onderzoek zullen experimentele proeven op verschillende schaal en onder variërende stromings- en golfcondities onderzocht en vergeleken worden met elkaar en numerieke resultaten. Deze proeven zullen aanleiding geven tot de ontwikkeling van nieuwe ontwerpcriteria voor dynamisch
stabiele erosiebeschermingen.