Project

Metabolisme van designersteroïden en prohormonen met de chimere muis met humane lever.