Project

Onderzoek naar relationele en seksuele vorming (RSV) bij leerlingen met een handicap In het Buitengewoon Secundair Onderwijs in Vlaanderen

Code
174N09121
Looptijd
01-09-2021 → 31-08-2023
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Education curriculum not elsewhere classified
    • Disabilities and developmental disorders
    • Special needs education
Trefwoorden
Relationeel-Seksuele Vorming - Disability - Buitengewoon ONderwijs
 
Projectomschrijving

In een exploratief onderzoek zal nagegaan worden welke inhouden kinderen en jongeren met een handicap krijgen aangeboden voor wat betreft Relationeel-Seksule vorming in Vlaamse scholen voor Buitengewoon Secundair Onderwijs.

Alle Vlaamse scholen BUSO worden uitgenodigd om te participeren. 

Voorbeelden van goede praktijk en noodzakelijk bij te spijkeren inhouden zullen worden bloorgelegd