Project

Onderzoek naar de rol van TRAF6 signalisatie in darmepitheelcellen bij Th17-gemedieerde immuunresponses in de darm en ook daarbuiten