Project

De rol van BRWD2 / PHIP als nieuwe epigenetische tumorsuppressor bij T-cel acute lymfoblastische leukemie en lymfoom

Code
365O06719
Looptijd
01-01-2019 → 31-12-2022
Financiering
Middelen door bilaterale samenwerking (privé en stichtingen)
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Cancer biology
Trefwoorden
leukemie
 
Projectomschrijving

T-lineage acute lymfoblastische leukemie (T-ALL) en lymfoom (T-LBL) zijn agressieve hematologische maligniteiten die behandeling met geïntensiveerde chemotherapie vereisen. Studies van de langetermijneffecten van chemotherapie bij patiënten met T-ALL/T-LBL toonden aan dat recente verbeteringen in de leukemievrije overleving zijn bereikt ten koste van een aanzienlijke toename van het aantal levensbedreigende en invaliderende toxiciteiten.

Meer dan 40 jaar geleden werden recurrente deleties van de lange arm van chromosoom 6 (6q) geïdentificeerd in tumorcellen van T-ALL en T-LBL patiënten. Tot op heden is het onderliggende moleculaire doelwit van deze 6q deleties echter nog steeds volledig onbekend. In dit project zullen we onderzoeken hoe BRWD2/PHIP, een epigenetische regulator gelegen op 6q, fungeert als een nieuw tumor suppressor gen in de pathogenese van humane T-ALL/T-LBL. Nieuwe inzichten in hoe verlies van BRWD2/PHIP de chromatine architectuur beïnvloedt zou mogelijkheden moeten bieden voor de ontwikkeling van nieuwe doelgerichte therapieën voor T-ALL/T-LBL.