Project

De mogelijkheden van regionale en sub regionale Afrikaanse mechanismen van mensenrechtenbescherming in het kader van schendingen door multinationale ondernemingen: studiebezoeken in Afrika