Project

De mogelijkheden van regionale en sub regionale Afrikaanse mechanismen van mensenrechtenbescherming in het kader van schendingen door multinationale ondernemingen: studiebezoeken in Afrika

Acroniem
OPG 2020 - Brems
Code
13v20120-39
Looptijd
01-01-2020 → 31-08-2022
Financiering
Federale middelen: VLIR-UOS
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Human rights law
Trefwoorden
Mensenrechten ondernemingen regionale mechanismen Afrika
 
Projectomschrijving

Afrikaanse staten hebben multinationale ondernemingen nodig voor hun economische ontwikkeling. Maar deze maken zich geregeld schuldig aan schendingen van mensenrechten, en talrijke obstakels verhinderen de berechting daarvan in nationale rechtscolleges. Dit onderzoek bestudeert de mogelijkheden van supranationale mechanismen op regionaal en sub-regionaal vlak om deze lacune inzake rechtsbescherming te vullen.