Project

Het Latijnse 'sprookje': een socio-historische benadering

Code
01D25409
Looptijd
01-10-2009 → 01-10-2011
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • History
  • Language studies
  • Literary studies
  • Theory and methodology of language studies
  • Theory and methodology of linguistics
  • Theory and methodology of literary studies
  • Other languages and literary studies
Trefwoorden
sprookje Latijnse literatuur socio-historicism folklore
 
Projectomschrijving

Dit onderzoeksproject wil inzicht verwerven in het socia-literaire functioneren van een aantal narratieven uit de Latijnse literatuur die men ook tot de Westerse traditie van het literaire sprookje kan rekenen. De beoogde output is een systematische analyse van het Latijnse 'sprookje' en zijn geschiedenis als sociaal ingebed tekstgenre in relatie tot de volkstalige sprookjestraditie.