Project

Een innovatieve oplossing om Vietnamese kustoevers te beschermen tegen overstromingen en erosie