Project

De reconstructie van het prehistorische landschap van Stonehenge met elektromagnetische inductie survey.

Code
3E004613
Looptijd
01-10-2013 → 30-09-2019
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Archaeology
  • History
  • Theory and methodology of archaeology
  • Other history and archaeology
 • Natural sciences
  • Applied mathematics in specific fields
  • Classical physics
  • Optical physics
  • Physical geography and environmental geoscience
 • Engineering and technology
  • Sensors, biosensors and smart sensors
  • Other electrical and electronic engineering
Trefwoorden
prehistorie bodemkartering archeologie electromagnetische inductie Stonehenge geofysische prospectie
 
Projectomschrijving

Om te begrijpen hoe het archeologische landschap van Stonehenge (VK) tot stand kwam, is gedetailleerde informatie over de bodemvariaties op de site onontbeerlijk. Hoewel de site gedurende de voorbije eeuwen intensief archeologisch werd bestudeerd, is er nog weinig gekend over het vroegere natuurlijke landschap van Stonehenge. Dit project doelt erop om dit prehistorische landschap te reconstrueren door meerspoelige elektromagnetische inductiesurvey.