Project

Brieven, briefverzamelingen en de creatie van tekstuele autoriteit tijdens de Chalcedonische controverses

Code
01CD7523
Looptijd
01-01-2024 → 31-07-2024
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Ancient history
    • Religion and society
  • Social sciences
    • Roman law
Trefwoorden
OostRomeinse keizer Marcianus wetgeving vijfde eeuw Late Oudheid diplomatie kerkgeschiedenis bisschop Leo I van Rome Concilie van Chalcedon
 
Projectomschrijving
Dit project onderzoekt de briefverzamelingen van het Concilie van Chalcedon (451 n.Chr.) vanuit een socio-juridische en retorische invalshoek. Het ontsluit de retorische strategie ën van deze brieven en het narratief van hun verzamelingen, en analyseert de impact hiervan op keizerlijke en kerkelijke besluitvormingsprocessen voor, tijdens en na Chalcedon.