Project

Menselijke Detectie van Kanker in Dikke Darmpoliepen Verbeteren met een Simpel Klinisch Algoritme

Code
T004723N
Looptijd
01-10-2023 → 30-09-2027
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Machine learning and decision making
  • Medical and health sciences
    • Gastro-enterology
Trefwoorden
Colorectale poliepen
 
Projectomschrijving

Populatie
Colonkanker is een van de voornaamste doodsoorzaken in de westerse wereld. Colonoscopie met
detectie en resectie van poliepen kan dit voorkomen. Het is belangrijk om poliepen met hoog risico
op kanker te onderscheiden van deze zonder dit risico, gezien dit de correct behandeling zal bepalen
(endoscopisch of chirurgisch) en zo een slechte uitkomst voor patiënt zal vermijden.
Interventie
We creëerden, op basis van evidence-based kenmerken van poliepen die het risico op kanker kunnen
bepalen, een online algoritme dat endoscopisten kunnen gebruiken tijdens een colonoscopie om het
risico op kanker in poliepen in te schatten. Dit algoritme werd gevalideerd (tov histologie en expert
mening) in een studie met 37 endoscopisten. Een matige (kappa 0.54) interobserver overeenkomst
en een hoge (97.5%) negatief predictieve waarde voor kanker in poliepen werd genoteerd. 71.3%
van de patiënten zou een correcte behandeling krijgen, veel beter dan de huidige situatie. Feedback
van de endoscopisten was positief wat betreft het gebruik ervan. Om de impact van het algoritme te
optimaliseren dient verdere validatie met een interventionele studie te gebeuren, dienen we het
algoritme in een gebruiksvriendelijke formaat te gieten en te verspreiden via professionele
verenigingen.
Vergelijking
Bestaande tools om de aanwezigheid van kanker in poliepen te bepalen zijn complex en niet
gebruiksvriendelijk. Dit maakt dat ze amper gebruikt worden, en indien toch gebruikt, vaak met een
verkeerd resultaat.
Uitkomst
De consequenties voor patiënten kunnen significant zijn indien kanker in poliepen gemist wordt, of
indien poliepen verkeerdelijk worden verdacht kanker te bevatten: endoscopische behandeling
zonder kans op volledige resectie, of heelkunde indien endoscopische behandeling mogelijk was
(welke meer risico’s voor de patiënt inhoudt). De introductie van een algoritme dat accuraat de kans
van kanker in een poliep kan bepalen zou deze gevaren kunnen herleiden tot een minimum.