Project

Opheldering van de plant DNA stress signalisatiereactieweg aan de hand van een systeembiologische benadering.