Project

Doel- en waardencongruentie tussen organisatie en hun formele netwerken en de implicaties voor "unieke middelen en competenties" en "performantie" binnen sociale tewerkstellingsinitiatieven in Vlaanderen