Project

Onderzoeken van de oxidatieve stress responsieve posttranscriptoneel genregulatoren in planten

Looptijd
01-10-2019 → Lopend
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Plant cell and molecular biology
Trefwoorden
Oxidatieve stress abiotische stresses RNA-bindende eiwitten kleine RNAs (miRNA/siRNA) Transcriptome RBPome kleine RNA interactome
 
Projectomschrijving

Cellulaire reactieve zuurstofspecies (ROS) kunnen bij lage en matige
concentraties functioneren als signalen die integreren in intra- en
intercellulaire signaalcascades om planten aan te passen aan
abiotische en biotische stresses. Het ontdekken van de regulatoren
en doelwitten die aan de basis liggen van oxidatieve stress
signaleringsnetwerken heeft daarom een hoge prioriteit. Vanwege de
specificiteit van hedendaagse methoden kunnen we systematisch
nieuwe regulatoren rechtstreeks gaan detecteren uit een natuurlijke
fysiologische cellulaire omgeving. Er zal een uitgebreide inventaris
van functionele interactomes gegenereerd worden voor oxidatieve
stresstolerantie die samengesteld is uit mRNA-interactome (RBPtranscript)
en kleine RNA-interactome (miRNA/siRNA-transcript).
Deze interactomes kunnen zeer bruikbaar zijn voor de inzichten van
regulatorishe processen in oxidatieve stress signaleringspadden in
vivo voor het begrip van de transcriptregulatie op posttranscriptioneel
niveau. Bovendien zullen de nieuwe kandidaatregulatoren
geïdentificeerd worden uit de interactomen en verder bestudeerd
worden onder verschillende abiotische stresses in Arabidopsis
planten waarvan de resultaten het platform mogelijk bieden voor
toekomstige engineering van gewassen met verbeterde oxidatieve
stresstolerantie.