Project

"Consumenten subtiel sturen naar goedkopere voedingskeuzes"

Looptijd
01-10-2019 → Lopend
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Consumer behaviour
Trefwoorden
Keuzes tussen huismerk en A-merk producten Retail omgevingen
 
Projectomschrijving

Dit onderzoeksproject handelt over de keuze van de consumenten
tussen huismerkproducten en merkproducten. Producten van
huismerken zijn gemiddeld 30 tot 40 procent goedkoper dan
eenzelfde tegenhanger van een producentenmerk. Door huismerken
te kopen in plaats van merkproducten kan de consument dus
besparen op zijn boodschappenbudget. Nochtans doen
consumenten dit vaak niet, vooral niet wanneer het om
voedingsproducten gaat.
Onderzoek wees reeds uit dat consumenten vaak een
kwaliteitsverschil waarnemen of verwachten tussen het huismerk en
het merkproduct. Dit project stelt voor dat er mogelijks nog een
andere cognitieve barrière kan bestaan. Namelijk, dat consumenten
voedingsproducten van huismerken als minder gezond percipiëren
dan de tegenhanger van een merk, wat hen ertoe kan aanzetten om
niet voor het huismerkproduct te kiezen.
Verder wil dit project onderzoeken of het kiezen en kopen van
huismerkproducten (in plaats van merkproducten) automatisch
gestimuleerd wordt in bepaalde retail contexten, zoals wanneer
consumenten 1) online (in plaats van offline) hun boodschappen
aankopen of 2) kiezen uit kleine (in plaats van grote) assortimenten.
Het doel van dit project is om consumenten te helpen besparen op
hun voedingsaankopen door hen te “nudgen” naar huismerken.
Naast theoretisch bij te dragen tot verschillende onderzoeksstromen
binnen consumentengedrag, zullen de resultaten ook inzichtelijk zijn
voor de praktijk; meer bepaald voor de retail- en voedingsindustrie.