Project

Receptie gesloten: Controle van de levensduur van het stigma en geprogrammeerde celdood door ethyleen

Looptijd
01-01-2015 → 31-12-2020
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Genetics
    • Systems biology
  • Medical and health sciences
    • Molecular and cell biology
    • Molecular and cell biology
Trefwoorden
geprogrammeerde celdood stigma ethyleen
 
Projectomschrijving

Non-bestoven bloemen hebben een soortspecifieke levensduur, die eindigt door verwelken en sterven van bloemen organen, en potentieel verlies van de bloem van een van vruchten en zaden te produceren. Hoewel veel onderzoek is gewijd aan bloemveroudering, weten we nog maar weinig van de complexe moleculaire netwerk dat dit proces aanstuurt. Met dit project willen we verbinden de bekende plantenhormoon ethyleen beheersen van bloemveroudering en het proces van leeftijdsgebonden geïnduceerde geprogrammeerde celdood (PCD), dat is het eindpunt van veroudering in bloemen organen. In de modelplant Arabidopsis thaliana we onlangs bevestigd dat ethyleen is een levensduur-regulator van de bloemen stigma, dat is een gespecialiseerde bloemen orgaan voor pollen receptie en van cruciaal belang voor een effectieve bestuiving en zaad set. Aan de hand van een recent bekomen transcriptoom profiel over verschillende stadia van stigma senescentie, getracht worden om nieuwe knooppunten en randen blootleggen van het regelgevingsnetwerk stroomafwaarts van ethyleencommunicatie en stroomopwaarts van PCD uitvoering. Hiervoor zullen wij gebruik van de techniek bioinformatica en laboratorium benaderingen stigmaexpressed genen die geactiveerd of onderdrukt door ethyleencommunicatie en transcriptiefactoren die verantwoordelijk zijn voor inductie van een groep te identificeren recent ontdekte PCD markergenen in het stigma. We hopen dus om een ​​verbinding tussen de stroomopwaartse ethyleen-signaal en de downstream PCD respons, en de belangrijkste regulerende mechanismen die stigma levensduur te bepalen in bloeiende planten te vinden.