Project

ECOOM 2019 - 2023: Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring - jaar 2021

Code
174S06720
Looptijd
01-01-2021 → 31-12-2021
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Research, science and technology policy
Trefwoorden
onderzoeksbeleid
 
Projectomschrijving

Het Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring van de Vlaamse Gemeenschap (ECOOM) is een interuniversitair consortium met deelname van alle Vlaamse universiteiten (KU Leuven, UGent, VUB, UAntwerpen en UHasselt). ECOOM heeft als opdracht een consistent systeem van O&O- en innovatie-indicatoren te ontwikkelen voor de Vlaamse overheid. Dit indicatorensysteem moet de Vlaamse overheid steunen om de inspanningen op vlak van innovatie en O&O in Vlaanderen in kaart te brengen.
ECOOM UGent richt zich op de mensen achter het onderzoek: ‘Human Resources in Onderzoek: wie zijn ze, hoe evolueren ze over de tijd en wat drijft hen? Er wordt enerzijds ingezoomd op het academische traject – zowel het doctoraatstraject op zich als het verdere verloop – : slaagkansen, mobiliteit, struikelblokken en succesfactoren. Omdat het grootste deel van de onderzoekers de universiteit uiteindelijk verlaten wordt anderzijds steeds meer ingezet op de monitoring van de loopbaan op de niet-academische arbeidsmarkt. De monitoring van de onderzoekers en hun loopbaan gebeurt doorgaans op basis van data die specifiek voor dit doeleinde worden verzamelddoor ECOOM UGent: via administratieve gegevensbanken (Human Resources in Research Flanders-databank), publieke gegevens (PhD career track), surveys (Survey of Junior Researchers, Survey of Senior Researchers, PhD career track survey) aangevuld met diepte-interviews. Voor sommige monitoringsdoeleinden wordt gebruik gemaakt van beschikbare internationale datasets, zoals de European Union Labour Force Survey (EC) of de Career of Doctorate Holders Survey (OESO). We gaan na hoe doctoraatsprogramma's geoptimaliseerd kunnen worden zodat doctorandi niet alleen met een succesvol doctoraat kunnen afsluiten, maar ook meteen klaargestoomd worden voor de loopbaanfase die volgt. Een antwoord op deze vragen wordt onder meer gegeven door continue monitoring en herhaalde bevraging van de onderzoekers.