Project

Als de keizer luistert: lobbyen en netwerken aan het keizerlijke hof tijdens het principaat

Code
01P05519
Looptijd
01-10-2019 → 31-08-2022
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Ancient history
    • Political history
    • Regional and urban history
Trefwoorden
Lobbyen Epigrafie Romeinse Rijk Romeinse keizer Keizerlijke hof Retoriek Politieke cultuur Klein-Azië Elitenetwerken Geschiedenis
 
Projectomschrijving

Lobbyen is niet weg te denken uit de hedendaagse politieke besluitvorming. Officieel en gereguleerd lobbywerk is een modern fenomeen, maar informeel lobbyen is veel ouder. In de Romeinse oudheid probeerden talrijke individuen en organisaties de beslissingen van de keizer te beïnvloeden. Dit project zal het lobbywerk van Grieken uit Klein-Azië onderzoeken in de eerste drie eeuwen n.C. Literaire teksten benadrukken de belangrijke rol van bekende redenaars in de gezantschappen naar Rome – ook al viel een van hen in het gezelschap van de keizer flauw door de zenuwen. Het eenzijdige beeld van die literaire bronnen moet gecompenseerd worden door en aangevuld worden met informatie uit epigrafische teksten: inscripties op steen die in groten getale opgericht werden in de provincie Asia. Die teksten tonen dat mensen met een andere achtergrond zoals atleten en artiesten evengoed een rol konden spelen in de politieke besluitvorming. Dit project wil meer inzicht krijgen in het politieke systeem van het Romeinse Rijk door de traditionele aanpak uit te breiden en de bronnen vanuit een andere invalshoek te analyseren. Het grootste voordeel van het concept ‘lobbyen’ is dat het meer omvat dan enkel de methodes en bedoelingen van mensen met formele machtsposities. Ook mensen met de juiste achtergrond, de juiste connecties en de juiste strategieën konden onderhandelen met de keizer en zijn macht zelfs aanwenden tot hun eigen voordeel.