Project

Studie van de interprofessionele samenwerking en het interprofessioneel leren bij huisartsen, thuisverpleegkundigen en palliatieve thuiszorgequipes in het begeleiden van kankerpatiënten in de thuissituatie

Code
365O8912
Looptijd
01-11-2012 → 31-10-2014
Financiering
Middelen door bilaterale samenwerking (privé en stichtingen)
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Education curriculum
Trefwoorden
thuissituatie kankerpatiënten
 
Projectomschrijving

Huisartsen in Vlaanderen werken nauw samen met palliatieve thuiszorgequipes (MBE's) in de begeleiding van palliatieve patiënten waarvan het grootste deel kankerpatiënten zijn (jaarregistratie alle equipes van Vlaanderen samen: +/- 80%). Interprofessioneel samenwerken en interprofessionele expertise wordt uitgewisseld en toeneemt. In het huidige onderzoeksvoorstel zullen verpleegkundigen van de MBEs een training ontvangen inzake coaching-vaardigheden en interprofessioneel samenwerken. De doelstelling is om hierdoor het samenwerken en samen-leren te bevorderen waardoor de expertise van alle zorgverstrekkers toeneemt en de zorgkwaliteit voor de patiënt verhoogt. Een gemengde methodologie (kwalitatieve: interviews; en kwantitatieve: effectmeting via gerandomiseerde trial) wordt gebruikt om de haallbaarheid en het effect van de training te evalueren.